fbpx
w

Masz więcej pytań?

Zainteresowały Cię informacje z tego artykułu? Zadzwoń napisz, z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

w

Zadzwoń/napisz

Czekamy na Ciebie

kontakt

OGŁASZAMY REWOLUCJĘ W ROLNICTWIE!

aktualności | 0 komentarzy

Jaka rewolucja?

 Regeneratywna

Kiedy i gdzie?

28.02.2023 – 01.03.2023
KÓRNIK Hotel RODAN
ul. Poznańska 5D

Co się wydarzy?

Ciekawe i innowacyjne szkolenie, łączące aspekty teorii z wieloletnią praktyką w temacie rolnictwa regeneratywnego. Bogata dawka informacji oraz przestrzeń do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń nt. przyszłości rolnictwa.

Kim są organizatorzy?

  • EIT Food to część Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) – niezależnego organu Unii Europejskiej utworzonego w 2008 roku. Celem EIT Food jest stworzenie i promowanie w całej Europie środowiska sprzyjającego innowacyjności i przedsiębiorczości.
  • Fundacja Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra powstała w roku 2019 i jej celem jest propagowanie idei Biologizacji, czyli Regeneracji w Rolnictwie. Fundacja w swym działaniu wspiera się wiedzą praktyków i naukowców. Prowadzi program certyfikacji gospodarstw rolnych potwierdzających wdrażanie praktyk regeneracyjnych.

Rewolucja regeneratywna, czyli co?

Regeneracja to holistyczne wdrażanie praktyk rolniczych zwracających szczególną uwagę na prawidłowy stan środowiska naturalnego, a szczególnie gleby i dążących do produkcji zdrowej, zrównoważonej żywności w opłacalny sposób.
Koncepcja ta obejmuje nie tylko tradycyjne praktyki rolnicze, znane na wsiach od wieków i wzbogacone o nowoczesną wiedzę, ale także nowoczesne narzędzia rolnicze. Nieco zapomniane, stare metody uprawy wracają do łask w obliczu postępującej degradacji gleby i wody glebowej, niekorzystnych dla ludzi zmian klimatycznych i założeń Europejskiego Zielonego Ładu.
Czy zwiastują powrót do czasów, gdy gospodarstwa były w pełni samowystarczalne, a życie w symbiozie z naturą i podążanie za jej rytmem było czymś zupełnie naturalnym? Czy rezygnacja z nieustannej walki o zwiększenie produktywności gospodarstw rolnych i maksymalizację zysków, w imię szacunku i akceptacji tego, co oferuje nam natura, może być w ogóle opłacalna? Czy można połączyć uprawę zgodną z ochrona zasobów glebowych z dobrym i wydajnym plonem?
To właśnie poznanie odpowiedzi na te pytania jest swoistą rewolucją. Zmianą często światopoglądową, zderzeniem przyzwyczajeń do umiejętnego połączenia dobrych, tradycyjnych praktyk z nowoczesnością i technologią.

Co będę miał z udziału w programie?

W ramach programu w każdym roku:
  1. Organizujemy dwudniowe szkolenie dla 30-tu rolników – już 28.02-01.03.2023
  2. Spośród uczestników szkolenia– wybieramy 6-ciu których zapraszamy do dalszego udziału w programie
  3. Wybrane gospodarstwa są objęte 3 letnim wsparciem w zakresie badań glebowych, analizy wyników i holistycznego wsparcia merytorycznego o wdrażanych w gospodarstwie formach uprawy.
  4. Program jest upowszechniany na pokazach i konferencjach
  5. Tworzymy przestrzeń do wymiany informacji

Program szkolenia