fbpx
w

Masz więcej pytań?

Zainteresowały Cię informacje z tego artykułu? Zadzwoń napisz, z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

w

Zadzwoń/napisz

Czekamy na Ciebie

kontakt

Czym jest rolnictwo regeneratywne?

aktualności | 0 komentarzy

W rozwoju rolnictwa coraz większy nacisk kładzie się na pozytywne działania w obszarze agrokultury. Jednym z takich działań jest rolnictwo regeneratywne. Działając w ochronie naturalnych ekosystemów, gleby i wody ten model rozwoju rolnictwa opiera się na odtworzeniu i utrzymaniu potencjału plonotwórczego gleby. W rolnictwie regeneratywnym produkcja rolnicza prowadzona jest w taki sposób, by nie szkodzić […]

W rozwoju rolnictwa coraz większy nacisk kładzie się na pozytywne działania w obszarze agrokultury. Jednym z takich działań jest rolnictwo regeneratywne. Działając w ochronie naturalnych ekosystemów, gleby i wody ten model rozwoju rolnictwa opiera się na odtworzeniu i utrzymaniu potencjału plonotwórczego gleby. W rolnictwie regeneratywnym produkcja rolnicza prowadzona jest w taki sposób, by nie szkodzić środowisku przyrodniczemu oraz z poszanowaniem dla jego zasobów. Zasady stosowane w rolnictwie regeneratywnym są w różnym stopniu od dawna znane rolnikom i mają za zadanie wzbogacenie gleby, poprawę stanu wód i ekosystemów.

Co to jest rolnictwo regeneratywne?

Rolnictwo regeneratywne i nierozerwalne z nim pojęcie, jakim jest biologizacja, jest modelem gospodarowania alternatywnym dla rolnictwa intensywnego, mającym na celu dbanie o właściwy stan środowiska naturalnego. W rolnictwie tego typu kładzie się również nacisk na produkcję zdrowej, zrównoważonej żywności. Głównymi założeniami rolnictwa regeneratywnego są: odtworzenie i utrzymanie potencjału plonotwórczego gleby oraz prowadzenie produkcji rolniczej przyjaznej środowisku. Poza tym, rolnictwo regeneratywne redukuje emisję CO2, dzięki czemu odwraca niekorzystne zmiany klimatyczne.

Na czym polega rolnictwo regeneratywne? Najczęściej stosowane praktyki

Praktyki stosowane w rolnictwie regeneratywnym nie są czymś zupełnie nowym – stosowane są przez rolników od dawna. Do najczęstszych z nich należą między innymi:

 • bezorkowa, minimalna uprawa gleby – dzięki ograniczeniu uprawek do niezbędnego minimum, życie w glebie nie zostaje zakłócone, a mikroorganizmy glebowe mogą w pełni dostarczać roślinom składniki odżywcze;
 • stosowanie nawozów naturalnych, w tym zrównoważone nawożenie i ograniczenie ilości środków ochrony roślin;
 • wapnowanie gleby – wapń jest jednym z najważniejszych składników odżywczych gleby, decydującym również o jej pulchności;
 • uprawa roślin okrywowych – ich długie korzenie spulchniają ziemię i okrywają ją przed nadmierną ekspozycją na promienie słoneczne;
 • zwiększenie bioróżnorodności uprawianych roślin – więcej gatunków w płodozmianie wpływa na mniejsze zubożenie gleby;
 • pozostawianie resztek pożniwnych na polu – są one źródłem materii organicznej, stanowiącej źródło energii dla mikroflory glebowej; dzięki temu dostarczane są niezbędne składniki odżywcze dla następnych roślin.

Cele rolnictwa regeneratywnego

Rolnictwo regeneratywne zapewnia holistyczne podejście do uprawy ziemi, właściwe dla biologizacji. Czym jest biologizacja? Jest to agrotechnika, na którą składają się procesy, metody i czynności poprawiające kondycję gleby. Głównym celem rolnictwa regeneratywnego, w myśl biologizacji, jest przyrost i odbudowa właściwego poziomu materii organicznej w glebie. Wpływa to z kolei na regenerację gleby oraz zwiększenie jej urodzajności. Poza tym, do najważniejszych zadań i celów stawianych przez rolnictwo regeneratywne należą:

 • ochrona gleby, wody i powietrza przed skażeniami pochodzenia rolniczego,
 • produkcja wysokiej jakości żywności oraz paszy,
 • wzrost potencjału plonotwórczego gleby,
 • ograniczenie materiałów takich jak środki ochrony roślin czy nawozy mineralne,
 • oszczędność energii,
 • połączenie produkcji roślinnej z produkcją zwierzęcą,
 • wykorzystanie wypasu zwierząt do odbudowy struktury gleby,
 • dbałość o dobrostan zwierząt.

Zasady rolnictwa regeneratywnego

Wynikającą z celów i praktyk główną zasadą rolnictwa regeneratywnego jest odpowiednia, prawidłowa gospodarka materią organiczną gleby. Dobór odpowiednich praktyk oraz środków do produkcji rolnej przynosi korzyści dla środowiska naturalnego, jakimi są ochrona zasobów naturalnych: wód, gleb i zwierząt. Do najważniejszych zasad rolnictwa regeneratywnego możemy zaliczyć:

 • wyższą jakość i zdrowotność produktów spożywczych wyprodukowanych zgodnie z zasadami biologizacji oraz odpowiedniej jakości pasze;
 • zwiększenie żyzności gleb;
 • ochronę gleby, wody i powietrza przed skażeniami pochodzenia rolniczego (głównie dzięki zmniejszeniu zużycia środków ochrony roślin i nawozów);
 • oszczędność nakładów energetycznych;
 • większą bioróżnorodność agroekosystemów.

Podsumowując, rolnictwo regeneratywne, realizując zasady rolnictwa zrównoważonego, przynosi korzyści nie tylko dla środowiska, ale też dla ludzi i ich zdrowia. Poprawia efektywność wykorzystania zasobów naturalnych zamiast je zubażać. Jest to całościowe podejście do rolnictwa. Żywność wyprodukowana w zgodzie z naturą korzystnie wpływa na ludzki organizm. Praktyki rolnictwa regeneratywnego zapewniają poza tym oszczędność czasu (głównie w związku z wprowadzeniem systemu bezorkowego), pewność co do wysokiej jakości żywności. Przede wszystkim jednak rolnictwo regeneratywne to życie w zgodzie z przyrodą i jej naturalnym rytmem.