fbpx
w

Masz więcej pytań?

Zainteresowały Cię informacje z tego artykułu? Zadzwoń napisz, z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

w

Zadzwoń/napisz

Czekamy na Ciebie

kontakt

Międzyplon ścierniskowy – dlaczego warto wprowadzać do płodozmianu?

aktualności | 0 komentarzy

Właściwy płodozmian i urozmaicanie upraw to jedne z najbardziej skutecznych działań, w znacznym stopniu wpływających na zwiększenie plonów. Dlaczego warto wprowadzać międzyplony do płodozmianu? MIędzyplon (poplon) to rośliny uprawiane między dwoma plonami głównymi. Przeznaczone są zazwyczaj na zielonkę, siano, kiszonkę, a także jako zielony nawóz. Uprawa międzyplonu ma duże znaczenie ze względu na zwiększanie biologicznej […]

Właściwy płodozmian i urozmaicanie upraw to jedne z najbardziej skutecznych działań, w znacznym stopniu wpływających na zwiększenie plonów. Dlaczego warto wprowadzać międzyplony do płodozmianu? MIędzyplon (poplon) to rośliny uprawiane między dwoma plonami głównymi. Przeznaczone są zazwyczaj na zielonkę, siano, kiszonkę, a także jako zielony nawóz. Uprawa międzyplonu ma duże znaczenie ze względu na zwiększanie biologicznej aktywności, odbudowę próchnicy i żyzności gleby. Uprawa monokulturowa powoduje bowiem, że w dłuższej perspektywie stan jakości gleby będzie się powoli pogarszać, co w konsekwencji spowoduje wzrost nakładów finansowych w gospodarstwie rolnym i pogorszenie jakości upraw.

Międzyplony – rodzaje i znaczenie

Częsta uprawa zbóż po sobie powoduje naruszenie równowagi ekologicznej środowiska, dlatego też praktykuje się stosowanie międzyplonów. Wyróżnia się trzy rodzaje międzyplonów:

  • międzyplon ścierniskowy – rośliny wysiewane są w drugiej połowie lata po zbiorze wczesnego plonu głównego i najczęściej są to: facelia, gorczyca biała, peluszka czy rzepa ścierniskowa. Do kiedy stosuje się międzyplon ścierniskowy? Międzyplony ścierniskowe używane są jeszcze tego samego roku na paszę lub pozostawiane do wiosny jako podłoże do wysiewania roślin jarych;
  • międzyplon ozimy – rośliny wysiewane są jesienią po zbiorze plonu głównego i pozostają na polu aż do wiosny. Do najczęściej stosowanych międzyplonów ozimych należą: żyto oraz rzepak ozimy; poplony te stanowią źródło wczesnej paszy zielonej dla zwierząt;
  • wsiewki międzyplonowe – to rośliny dobrze znoszące zacienienie, gdyż wysiewa się je jednocześnie z plonem głównym; po zbiorze plonu głównego pozostawia się je na polu do jesieni (np. seradela).

Korzyści z wprowadzania międzyplonów do płodozmianu

Stosowanie płodozmianu jest jednym z warunków certyfikacji rolnictwa regeneratywnego, prowadzącym do zwiększenia żyzności gleb, jakości i ilości upraw oraz wytwarzania pełnowartościowych produktów spożywczych (sprawdź także: korzyści certyfikacji rolnictwa regeneratywnego). Do najważniejszych korzyści wynikających ze stosowania międzyplonów w płodozmianie możemy zaliczyć:

  • ograniczenie czynników chorobotwórczych i szkodników – rośliny wzrastają w bardziej naturalnym środowisku, zwiększa się także efektywność nawozów poprzez wyższą zawartość pierwiastków i minerałów w glebie;
  • większą żyzność gleby i zapobieganie jej erozji – dobrej jakości gleba pozwala również na stosowanie nawozów w mniejszym zakresie;
  • większą wydajność plonów – stosowanie międzyplonów w płodozmianie wpływa na strukturę gleby, poprawia jej skład mineralny i żyzność, co przekłada się na lepsze wyniki w plonach przy niższej inwestycji w środki chemiczne – co dodatkowo pozytywnie wpływa na środowisko.

Według założeń biologizacji, międzyplony są źródłem materii organicznej, stanowiącej z kolei źródło energii dla mikroflory glebowej. Międzyplony dostarczają niezbędne składniki odżywcze roślinom następczym. Doskonale wzbogacają płodozmian, zwiększając bioróżnorodność, a także podczas okresu zimowego zapewniają schronienie entomofaunie.