fbpx
w

Masz więcej pytań?

Zainteresowały Cię informacje z tego artykułu? Zadzwoń napisz, z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

w

Zadzwoń/napisz

Czekamy na Ciebie

kontakt

Dlaczego warto zdecydować się na rolnictwo regeneratywne?

aktualności | 0 komentarzy

Coraz częściej słyszy się o rolnictwie regeneratywnym. Rolnicy zwracają się ku naturze. Dlaczego warto zdecydować się na rolnictwo regeneratywne, na czym ono polega i jakie jego elementy można wdrożyć w życie już dzisiaj, tłumaczymy poniżej. Rolnictwo regeneratywne – co to znaczy? Rolnictwo regeneratywne to praktyka rolnicza, która koncentruje się na przywracaniu i poprawie stanu gleby […]

Coraz częściej słyszy się o rolnictwie regeneratywnym. Rolnicy zwracają się ku naturze. Dlaczego warto zdecydować się na rolnictwo regeneratywne, na czym ono polega i jakie jego elementy można wdrożyć w życie już dzisiaj, tłumaczymy poniżej.

Rolnictwo regeneratywne – co to znaczy?

Rolnictwo regeneratywne to praktyka rolnicza, która koncentruje się na przywracaniu i poprawie stanu gleby i ekosystemów. Jest to całościowe podejście do gospodarowania gruntami, które ma na celu poprawę żyzności gleby, zwiększenie różnorodności biologicznej, zmniejszenie zużycia nawozów mineralnych i pestycedów, a w efekcie redukcję emisji dwutlenku węgla. Celem i efektem takiego rolnictwa jest produkcja wysokiej jakości, zdrowej żywności i paszy. Ochrona środowiska przed skażeniami pochodzenia rolniczego, oszczędność energii, a także połączenie produkcji zwierzęcej z produkcją roślinną. Odpowiednio prowadzony wypas zwierząt może nie tylko nie szkodzić glebie, ale wręcz przyczyniać się do odbudowy jej struktury, z korzyścią dla samych zwierząt.

Rolnictwo regeneratywne obejmuje następujące praktyki:

  • uprawę bezorkową – ograniczenie uprawek do minimum nie zakłóca życia mikroorganizmów w glebie, które mogą bez przeszkód dostarczać roślinom składników odżywczych;
  • uprawę międzyplonów (poplonów) – pozostawianie resztek pożniwnych na polach oraz zmiany upraw w taki sposób, by zasilać mikroflorę glebową w składniki odżywcze, które wykarmią kolejne uprawy;
  • stosowanie naturalnych nawozów i ograniczenie ich ilości na rzecz nawozów naturalnych;
  • promowanie bioróżnorodności upraw – im więcej gatunków jest uprawianych na glebie, tym mniejsze ryzyko jej zubożenia.

Z rolnictwem regeneratywnym nierozłącznie związane jest kolejne pojęcie – biologizacja, która oznacza holistyczne podejście do rolnictwa, złoty środek pomiędzy stosowaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych i najlepszych starych tradycji rolniczych.

Dlaczego warto zdecydować się na biologizację rolnictwa?

Rolnictwo regeneratywne ma na celu przywrócenie naturalnego ekosystemu oraz zrównoważenie produkcji żywności. Oto kilka powodów, dlaczego warto zdecydować się na rolnictwo regeneracyjne:

  • zwiększenie plonów i jakości żywności – rolnictwo regeneratywne poprawia jakość gleby, co prowadzi do większej wydajności upraw, a także do wytwarzania zdrowszej żywności;
  • ochrona środowiska – rolnictwo regeneratywne pomaga przywrócić i utrzymać naturalny ekosystem, co może przyczynić się do ochrony różnorodności biologicznej, zmniejszenia emisji CO2, ochrony wód gruntowych i powierzchniowych;
  • większa opłacalność produkcji – regeneratywne praktyki rolnicze mogą pomóc rolnikom zmniejszyć koszty produkcji, zwiększyć jakość produktów oraz utrzymać wyższe ceny na rynku. To z kolei może przyczynić się do poprawy sytuacji finansowej i sprawić, że nawet niewielkie gospodarstwo rolne może stać się konkurencyjne dzięki swojej ekologicznej ofercie;
  • zwiększenie odporności na zmiany klimatyczne – rolnictwo regeneratywne pomaga zwiększyć odporność ekosystemów rolniczych na zmiany klimatu, dzięki czemu rolnicy mogą przetrwać trudne warunki pogodowe i zmniejszyć ryzyko strat związanych z suszą lub powodziami;
  • poprawa własnego dobrostanu – czynne angażowanie się w praktyki rolnictwa regeneracyjnego mogą stanowić formę przeciwstawienia się niezbyt pozytywnej wizji przyszłości. Osoby, które działają na rzecz pozostawienia zdrowego środowiska dla przyszłych pokoleń odczuwają korzyści również dla własnego zdrowie psychicznego i fizycznego.

Korzyści z rolnictwa regeneratywnego – podsumowanie

Zrównoważone rolnictwo staje się coraz ważniejsze w dzisiejszym świecie. Praktyki rolnictwa regeneracyjnego mogą pomóc rolnikom zmniejszyć ich ślad ekologiczny przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości produktów. Wdrożenie tych praktyk pomaga również zwiększyć plony, zmniejszyć nakłady na produkcję i poprawić stan gleby. Inwestując w praktyki regeneratywne, rolnicy mogą zapewnić, że ich ziemia pozostanie wartościowa również dla przyszłych pokoleń. To korzyści zarówno dla pojedynczego gospodarstwa, konsumentów, jak i całego środowiska.

Więcej o tym, dlaczego warto zdecydować się na rolnictwo regeneratywne znajdziesz na naszej stronie. Dowiedz się jak zdobyć certyfikację rolnictwa regeneratywnego, która pozwala m.in. ubiegać się o dodatkowe fundusze na rozwój swojego gospodarstwa i uzyskać wyższe ceny za produkty z certyfikatem. Dodatkowe korzyści certyfikacji rolnictwa regeneracyjnego to przede wszystkim poprawa żyzności gleby, na której korzysta całe otoczenie, oraz wyższe plony przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów produkcji.