fbpx
w

Masz więcej pytań?

Zainteresowały Cię informacje z tego artykułu? Zadzwoń napisz, z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

w

Zadzwoń/napisz

Czekamy na Ciebie

kontakt

Międzyplony, jak je dobrać?

aktualności | 0 komentarzy

Stosowanie międzyplonów to kluczowy element rolnictwa regeneratywnego, które staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem dla współczesnych producentów rolnych.
poplony

Stosowanie międzyplonów to kluczowy element rolnictwa regeneratywnego, które staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem dla współczesnych producentów rolnych. Międzyplony, czyli rośliny wysiewane między głównymi uprawami, przynoszą wiele korzyści ekologicznych, agrotechnicznych i ekonomicznych.

Uprawa międzyplonu ma duże znaczenie ze względu na zwiększanie biologicznej aktywności, odbudowę próchnicy i żyzności gleby. Uprawa monokulturowa powoduje bowiem, że w dłuższej perspektywie stan jakości gleby będzie się powoli pogarszać, co w konsekwencji spowoduje wzrost nakładów finansowych w gospodarstwie rolnym i pogorszenie jakości upraw. Stała okrywa roślinna pól również chroni glebę, poprawia jej strukturę, stymuluje aktywność biologiczną i zwiększa zawartość substancji organicznej.

Duże znaczenie ma kwestia właściwego doboru gatunków roślin międzyplonowych. Należy przede wszystkim odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań: Które rośliny nadają się do krótkotrwałego, a które do długotrwałego uprawiania? Które gatunki roślin pasują do wysiewu w przedplonie, a które jako roślinny następczej? Międzyplony należy dobrać do rośliny uprawianej w plonie głównym i do tej, która ma rosnąć po nich. Nie ma jednej recepty na optymalną uprawę międzyplonów. Każdy producent rolny musi sam dobrać gatunki pasujące do jego systemu upraw i odpowiadające jego celom, opierając się na własnych obserwacjach i doświadczeniach.
Na pewno rośliny międzyplonowe powinny cechować się żywotnością oraz powinny wyprodukować dużą biomasę nadziemną i korzeniową. Międzyplony mogą składać się z jednego lub wielu gatunków odpowiednio dobranych roślin. W skład mieszanki powinny jednak wchodzić co najmniej cztery gatunki roślin. Im więcej gatunków jest w mieszance międzyplonów, tym lepsze i stabilniejsze są wyniki ich uprawy. Nie istnieje żaden „cudowny” gatunek roślinny, który łączy w sobie wszystkie zalety – żywotność, konkurencyjność i łatwość uprawy. Jednak starannie dobrana mieszanka roślin o wzajemnie uzupełniających się cechach zapewnia równowagę.

Różne gatunki roślin w mieszance międzyplonowej w różny sposób oddziałują na glebę i rośliny następcze, co wynika z ich właściwości takich jak budowa i biologia, tempo wzrostu czy skład chemiczny. Różne gatunki mają różne struktury korzeni, które przerastają różne warstwy gleby, a także uwalniają różnorodne substancje (wydzieliny korzeniowe), które organizmy glebowe wykorzystują jako pokarm. Gatunki z różnych grup roślin wzbogacają ekosystem pól oraz pełnią różne funkcje w środowisku. Na przykład rośliny bobowate wiążą azot i wprowadzają go do gleby. W konsekwencji, może być dostępny dla kolejnych upraw w plonie głównym. Gatunki kapustowate skutecznie wychwytują azot nie pobrany przez rośliny plonu głównego i uwalniany w procesie mineralizacji, rozluźniają glebę i wcześnie dostarczają pożytek dla zapylaczy i pożytecznych owadów. Różne gatunki dostarczają również do gleby resztki roślinne różnej ilości i jakości. Zazwyczaj mieszanki wielogatunkowe lepiej wykorzystują stanowisko i w konsekwencji mogą produkować więcej biomasy na jednostkę powierzchni w zróżnicowanych warunkach pogodowych i glebowych niż pojedyncze zasiewy.

Obecność na polu wielu różnych gatunków roślin o różnym składzie chemicznym i biologii, różnych wysiękach korzeniowych i strukturze masy korzeniowej wpływa na rozwój bioróżnorodnej populacji organizmów glebowych, w tym dżdżownic czy mikroorganizmów i poprawia aktywność. Większa aktywność różnych organizmów glebowych w obecności zróżnicowanych chemicznie resztek organicznych międzyplonu przyczynia się do zwiększania zawartości węgla w glebie i poprawy struktury gleb. Aktywność organizmów glebowych przyczynia się do dostarczania roślinom dostępnych form składników odżywczych pochodzących z biomasy międzyplonu oraz uruchamianych z frakcji mineralnej i organicznej gleb, co korzystnie wpływa na plonowanie.
Nie ulga zatem wątpliwości, że międzyplony oferują mnóstwo korzyści w perspektywie krótko jak i długoterminowej. Ze względu na swój pozytywny wpływ na zdrowie gleby, stosowanie międzyplonów to jedna z podstaw kodeksu dobrych praktyk rolniczych – podstawy rolnictwa regeneratywnego.