Biologizacja kluczem do zrównoważonego rolnictwa

1 marca 2021 r. w Poznaniu odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe: Biologizacja – klucz do zrównoważonego rolnictwa z udziałem przedstawicieli firmy Top Farms, Spearhead Czech, Spearhead Slovakia oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Projekt wyłoniony w konkursie wniosków programu Erasmus+ w ramach Akcji 2. – Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych, Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk jest współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Głównym celem projektu, realizowanego w okresie 16 miesięcy, jest wypracowanie Katalogu dobrych praktyk w zakresie BIOLOGIZACJI rolnictwa w trzech sąsiadujących ze sobą̨ krajach – Polsce, Czechach i Słowacji z wykorzystaniem zasobów przedsiębiorstw rolnych grupy Spearhead International, będącej jedną z największych europejskich grup rolno-spożywczych.

Ważnym celem projektu jest również zbudowanie trwałego partnerstwa na rzecz podnoszenia poziomu świadomości poprzez poprawę̨ kształcenia zawodowego osób zajmujących się rolnictwem. Osiągniecie celu będzie możliwe poprzez wspólne uczenie się partnerów – wymianę doświadczeń, a także dzięki konfrontacji stosowanych praktyk i metod.

Udział reprezentantów świata nauki oraz specjalistów z zakresu rolnictwa z trzech europejskich krajów nadaje projektowi innowacyjnego charakteru. Kompleksowość podejścia do biologizacji służy propagowaniu idei w jak najszerszym zakresie, zarówno wśród producentów i przetwórców rolnych, instytucji rolniczych, ośrodków doradczych i naukowych, jak i wśród adeptów rolnictwa.

Mimo pandemicznych obostrzeń, w hybrydowej formule, udało się omówić cele projektu, ustalić podział zadań oraz wypracować plan działania na kolejne tygodnie.

Zgromadzeni mieli możliwość zapoznania się m.in. z wystąpieniem dr hab. Arkadiusza Sadowskiego, prof. UP w Poznaniu, który przedstawił zagadnienie zrównoważenia rolnictwa na poziomie wybranych państw oraz gospodarstw rolnych.

Analizy przeprowadzone przez prof. Sadowskiego na podstawie danych Polskiego FADN pozwoliły na zidentyfikowanie pięciu typów gospodarstw rolnych: trwałych i zrównoważonych, przeciętnych, zrównoważonych społeczno-ekonomicznie, zrównoważonych środowiskowo oraz gospodarstw o ograniczonych możliwościach rozwojowych.

Badania wskazywały, iż wśród pierwszego z wymienionych typów gospodarstw znalazły się przeciętnie gospodarstwa największe obszarowo, przynoszące swoim użytkownikom znaczący dochód. Realizowano w nich względnie najczęściej praktyki przyjazne dla środowiska. Najwyższy poziom zrównoważenia w trzech ładach w zbiorowości gospodarstw trwałych i zrównoważonych, jak podkreślił prof. Sadowski, wiązało się z ich dużą zasobnością w kapitał rzeczowy i ludzki.

Swoje referaty wygłosili również dr Michał Dudek z IRWiR PAN – O trendach w rolnictwie na świecie i w Europie; dr Dudek pokusił się o określenie miejsca procesów związanych z biologizacją i rolnictwem regeneratywnym w obecnych systemach rolno-żywnościowych oraz dr Paweł Siemiński z UP w Poznaniu, który w referacie zatytułowanym „Opłacalność w rolnictwie – wczoraj, dziś i jutro” przedstawił wyniki badań dotyczących rentowności poszczególnych typów rolniczych gospodarstw rolnych znajdujących się w polu obserwacji polskiego FADN.

Adama Baucza, prezes Fundacji Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra zaproszony w charakterze eksperta, wyjaśnił istotę zagadnienia biologizacji rolnictwa, na którą najogólniej mówiąc składają się procesy, metody i czynności poprawiające kondycję gleby, zwiększające jej żyzność poprzez przyrost materii organicznej (próchnicy), a także działania na rzecz bioróżnorodności, dążenie do zbilansowania składników gleby i dobór odpowiedniej agrotechniki oraz środków do produkcji – obniżenie do koniecznego minimum syntetycznych środków na rzecz naturalnych. Baucza przekonywał o korzyściach dla środowiska naturalnego – to ochrona zasobów naturalnych (wód, gleb, zwierząt) dla przyszłych pokoleń. Nieocenionym zyskiem jest również wyższa jakość i zdrowotność żywności wyprodukowanej zgodnie z zasadami biologizacji. Takie produkty są źródłem cennych wartości odżywczych, których spadek zawartości w owocach i warzywach na przestrzeni kilkudziesięciu lat sięga nawet 80 proc.

Przedstawiciel Fundacji Terra Nostra w swoim wystąpieniu przedstawił także założenia i główne zasady systemu certyfikacji rozwijanego przez Fundację, w ramach którego pierwszym w Polsce Ambasadorem Biologizacji jest firma Top Farms.

Głos w dyskusji zabrali również Krzysztof Tkacz z Top Farms Głubczyce, Paweł Kaczmarek z Top Farms Wielkopolska oraz Iain Dykes z Spearhead Czech s.r.o. i Jurij Petrovic z Spearhead Slovakia – prezentując najważniejsze działania biologizacyjne realizowane w swoich gospodarstwach.

Wspólne spotkanie pozwoliło na wymianę opinii na temat biologizacji oraz było okazją do porównania metod biologizacyjnych stosowanych w gospodarstwach Grupy Spearhead International w Polsce, Czechach i Słowacji.

Przeczytaj również:

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.