fbpx

Certyfikacja Standardu Zintegrowanej Produkcji Regeneratywnej

Zwiększ zyski
z certyfikatem

Certyfikacja gospodarstw rolnych

Cel programu

 • Celem programu jest promowanie oraz wdrażanie praktyk rolnictwa regeneratywnego w gospodarstwach
 • Celem pomocniczym jest wzrost świadomości rolników i przedsiębiorców rolno – spożywczych.

Certyfikacja gospodarstw rolnych

Korzyści dołączenia
do programu certyfikacji.
 • Pobranie prób glebowych i ich analiza
 • Ograniczenie kosztów nawożenia poprzez wdrożenie zaleceń
 • Analiza płodozmianu oraz systemu uprawy
 • Zwiększenie poziomu materii organicznej
 • Wpływ na zmiany klimatyczne
 • Poprawienie wyniku finansowego
 • Certyfikat

Gospodarstwa w programie certyfikacji

Gospodarstwo programowe,
a gospodarstwo z certyfikatem
 •  Gospodarstwo programowe – podmiot, który odpłatnie dołączył do programu certyfikacji gospodarstw rolnych i wdraża praktyki rolnictwa regeneratywnego – Dąży do certyfikacji.
 • Gospodarstwo z certyfikatem – podmiot, który odpłatnie dołączył do programu certyfikacji gospodarstw rolnych, wdraża praktyki rolnictwa regeneratywnego i pozytywnie przeszedł proces certyfikacji.

Program w gospodarstwie

Programowe step by step

Rok I

  • Gospodarstwo przystępuje do programu – uzyskanie tytułu gospodarstwa programowego
  • Pobranie prób glebowych oraz wykonanie audytu „0” (symulacja oceny pod kątem certyfikacji)
  • Analiza prób glebowych, ułożenie oraz przedstawienie zaleceń dla Gospodarstwa

Rok II i kolejne lata

  • Ponowne pobranie prób glebowych
  • Analiza prób glebowych, analiza zmian oraz ułożenie zaleceń dla Gospodarstwa
  • Przeprowadzenie audytu przygotowującego do certyfikacji
  • Audyt certyfikacyjny – jeżeli wynik jest pozytywny gospodarstwo uzyskuje certyfikat

Audyt certyfikacyjny

Jakie kryteria podlegają ocenie?

 • Parametry glebowe
 • Płodozmian
 • Rośliny okrywowe
 • System uprawy
 • Nawożenie
 • Ochrona roślin

Audyt certyfikacyjny ocenia poziom, na którym znajduje się gospodarstwo programowe i w jakim stopniu wdraża praktyki standardu zintegrowanej produkcji regeneratywnej.

Audyt certyfikacyjny

Dołącz do programu certyfikacji

  gospodarstwa

  w programie certyfikacji

  Zostańmy w kontakcie
  Zapisz się na darmowe webinary!
  ||
  Dowiedz się więcej o rolnictwie regeneratywnym