Biologizacja gleby - przyszłość współczesnego rolnictwa

W rozwoju rolnictwa coraz większy nacisk kładzie się na pozytywne działania w obszarze agrokultury. Jednym z takich działań jest biologizacja gleby. Współczesne rolnictwo stoi przed wielkimi wyzwaniami. Z jednej strony mamy do czynienia zarówno z coraz większą potrzebą wyżywienia rosnącej globalnej populacji, z drugiej z niszczycielską degradacją gleby spowodowaną intensywnym rolnictwem konwencjonalnym i postępującymi zmianami klimatycznymi. Czy gleby zachowają zdolność do wydawania wysokich plonów dobrej jakości?

Już dziś decydujemy o tym w jakim świecie będą żyły nasze dzieci i wnuki. Czy będziemy żywić się pełnowartościowymi produktami czy suplementami diety? Czym jest biologizacja rolnictwa i czy może ona zatrzymać postępujący proces degradacji środowiska naturalnego?

Erozja gatunkowa płodozmianów to ogromne wyzwanie, z którym mierzy się rolnictwo. Zarówno w Polsce, Europie, jak i na świecie udział zbóż w strukturze zasiewów sięga nawet 80%, co skutkuje drastycznym ograniczeniem bioróżnorodności pól uprawnych. Uproszczenia w płodozmianie sprawiają, że spada zawartość próchnicy w glebie, która wpływa na kluczowe jej właściwości. Wraz z utratą próchnicy zmniejszają się zdolności buforowe gleby, tak istotne podczas okresowo występujących ekstremalnych i coraz częstszych zjawisk, takich jak susza, upały czy nawalne deszcze.

Korzyści biologizacji dla współczesnego rolnictwa

Rolnictwo ma niesamowity potencjał do drastycznego ograniczenia emisji, dzięki sekwestracji dwutlenku węgla atmosferycznego, czyli wiązania węgla organicznego w glebie. Biologizacja, czyli rolnictwo regeneracyjne, to naturalny sposób na zatrzymanie zmian klimatycznych, a nawet ich odwrócenie, przy jednoczesnym podnoszeniu żyzności gleb i produkcji wartościowej żywności.

Bogata w próchnicę i właściwie zbilansowana pod względem wysycenia kompleksu sorpcyjnego jonami wapnia, magnezu, potasu i sodu gleba, cechuje się lepszą strukturą oraz magazynowaniem wody. Dzięki zdolności do intensywnej wymiany jonowej jest w stanie gromadzić i udostępniać roślinom niezbędne do ich wzrostu i rozwoju składniki pokarmowe.

Czym jest biologizacja i jakie są jej zalety?

Biologizacja to holistyczne podejście do uprawy. Wdrożenie jej praktyk wpływa na podniesienie żyzności gleby i poprawę jej właściwości biologicznych, fizyko-chemicznych oraz fizycznych, co przekłada się na wyższe plony odpowiedniej jakości.

Wapń, będący najważniejszym składnikiem odżywczym w glebie, stanowi o jej żyzności. Stosunek wapnia do magnezu oraz sodu wpływa na strukturę gleby i decyduje o jej zwięzłości. O tym, czy gleba jest wystarczająco pulchna i czy korzenie roślin swobodnie w nią wrastają, a także o tym, ile diesla zużywa ciągnik podczas uprawy. Wapń wpływa również na dostępność i przyswajalność składników pokarmowych oraz na pH gleby, czyli jej odczyn.

Biologizacja rolnictwa zakłada pozostawianie resztek pożniwnych na polu i wykorzystywanie nawozów naturalnych. Dzięki temu wzbogacamy glebę w materię organiczną. Zawartość materii organicznej na odpowiednim poziomie jest kluczowa dla zdrowia gleby, bez niej nie ma życia. Co więcej, decyduje o magazynowaniu wody w glebie i strukturze gleby. Różnorodna materia organiczna wzmacnia ochronę przed patogenami i jest źródłem wielu składników mineralnych dla roślin.

Orka i intensywna uprawa zaburza życie biologiczne gleby i prowadzi do strat materii organicznej. Dlatego też, w myśl zasad biologizacji, należy ograniczyć do minimum uprawki, głęboko spulchniać bez odwracania i płytko mieszać. Taka uprawa sprzyja powstawaniu próchnicy. Wpływa to bardzo korzystnie na strukturę gleby, która staje się stabilna i jest w stanie przyjąć nawet nawalny deszcz. Gleba o dobrej strukturze staje się odporna na wysuszanie i erozję – oto kolejna z zalet biologizacji.

Na czym jeszcze polega biologizacja rolnictwa? Długie korzenie roślin okrywowych spulchniają glebę i okrywają ją przed nadmierną ekspozycją na promienie słoneczne. Poplony, praktykowane w biologizacji, są źródłem materii organicznej, która stanowi źródło energii dla mikroflory glebowej, a te dostarczają niezbędne składniki odżywcze roślinom następczym. Doskonale wzbogacają płodozmian, zwiększając bioróżnorodność, a także podczas okresu zimowego zapewniają schronienie entomofaunie.

Rolą Fundacji jest rozpowszechnianie wiedzy, umiejętności i praktyk rolniczych odnoszących się do zjawiska biologizacji, czyli racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi. Naszym zadaniem jest przygotowanie indywidualnego planu dostosowanego do potrzeb gospodarstwa w celu polepszenia jego ekonomicznego funkcjonowania. Dzięki współpracy z Fundacją zyskasz wiele korzyści certyfikacji rolnictwa regeneracyjnego i stosowania biologizacji jako unikatowej agrotechniki. Zbudujesz żyzność swoich gleb, zwiększysz jakość i ilość upraw oraz zaczniesz wytwarzać pełnowartościowe produkty spożywcze.

Praktyki rolnictwa regeneratywnego

wapnowanie

pozostawianie resztek pożniwnych na polu

wykorzystywanie nawozów naturalnych

minimalna uprawa gleby,

bogaty płodozmian

uprawa roślin okrywających

Biologizacja to holistyczne podejście do uprawy. Wdrożenie jej praktyk wpływa na podniesienie żyzności gleby i poprawie jej właściwości biologicznych, fizyko-chemicznych oraz fizycznych, co przekłada się na wyższe plony odpowiedniej jakości.

Wapń, będący najważniejszym składnikiem odżywczym w glebie, stanowi o jej żyzności. Stosunek wapnia do magnezu oraz sodu wpływa na strukturę gleby i decyduje o jej zwięzłości. O tym czy gleba jest wystarczająco pulchna i czy korzenie roślin swobodnie w nią wrastają, a także o tym, ile diesla zużywa ciągnik podczas uprawy. Wapń wpływa również na dostępność i przyswajalność składników pokarmowych oraz na pH gleby, czyli jej odczyn.

Dzięki pozostawianiu resztek pożniwnych na polu i wykorzystywaniu nawozów naturalnych wzbogacamy glebę w materię organiczną. Zawartość materii organicznej na odpowiednim poziomie jest kluczowa dla zdrowia gleby, bez niej nie ma życia. Co więcej, decyduje o magazynowaniu wody w glebie i strukturze gleby. Różnorodna materia organiczna wzmacnia ochronę przed patogenami i jest źródłem wielu składników mineralnych dla roślin.

Orka i intensywna uprawa zaburza życie biologiczne gleby i prowadzi do strat materii organicznej. Dlatego też należy ograniczyć do minimum uprawki, głęboko spulchniać bez odwracania i płytko mieszać. Taka uprawa sprzyja powstawaniu próchnicy. Wpływa to bardzo korzystnie na strukturę gleby, która staje się stabilna i jest w stanie przyjąć nawet nawalny deszcz. Gleba o dobrej strukturze staje się odporna na wysuszanie i erozję.

Długie korzenie roślin okrywowych spulchniają glebę i okrywają ją przed nadmierną ekspozycją na promienie słoneczne. Poplony są źródłem materii organicznej, która stanowi źródło energii dla mikroflory glebowej, a te dostarczają niezbędne składniki odżywcze roślinom następczym. Doskonale wzbogacają płodozmian, zwiększając bioróżnorodność, stanowiąc także źródło jesiennego pożywienia dla zapylaczy.

Rolą Fundacji jest przygotowanie indywidualnego planu dostosowanego do potrzeb gospodarstwa w celu polepszenia jego ekonomicznego funkcjonowania.

Jeśli chcesz się dowiedzieć co możesz zrobić, by poprawić efektywność Twojego gospodarstwa, by obniżyć koszty produkcji, zwiększyć plony, zacząć zarabiać na kredytach węglowych skontaktuj się z naszym specjalistą!

W trosce o planetę i przyszłe pokolenia

Według szacunków Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) rolnictwo jest jednym z największych producentów gazów cieplarnianych i jest źródłem 24% całkowitych emisji. 

Gleba obok oceanów to największy magazyn CO2 i dlatego rolnictwo ma wyjątkowy potencjał do drastycznego ograniczenia emisji poprzez sekwestrację węgla atmosferycznego w użytkach rolnych.

Jeśli nie zmienimy podejścia do rolnictwa, by wyżywić ludzkość za 30 lat emisja dwutlenku węgla wzrośnie niemal o 90 procent.

Wspierając rolnictwo biologizacyjne, pomagamy w regeneracji naszej planety (sekwestracja CO2), dzięki czemu spowalniamy zmiany klimatyczne. Zapobiegamy wyjaławianiu gleb i skażeniu wód i w zrównoważony sposób zabezpieczamy przyszłość produkcji rolnej oraz zdrowe środowisko dla następnych pokoleń. 

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.