fbpx

BIO_REACTION

Konkurs BIO_Reaction

BIO_REACTION

Zapraszamy do udziału w konkursie

Fundacja Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra ogłasza konkursu na najlepsze praktyki rolnictwa regeneratywnego.

Jeżeli w gospodarstwach rolnych, które Państwo reprezentują, stosowane są praktyki rolnictwa regeneratywnego oparte zarówno o tradycję jak i innowacyjne technologie Rolnictwa 4.0, w celu zrównoważonego gospodarowania oraz poprawy jakości zasobów takich jak: gleba, woda i powietrze to zapraszamy do przedstawienia swoich doświadczeń. Z największą przyjemnością poznamy Państwa działania, gdyż naszym celem jest promowanie praktyk rolnictwa regeneratwnego.

Konkurs będzie rozegrany w pięciu zakresach tematycznych, zgodnych z Kodeksem 5C: wapń, węgiel, poplony, uprawa i kultura.

video

Nadsyłane prace

Przedmiotem konkursu jest zgłoszenie do Konkursu pracy konkursowej mającej jedną z dwóch form – reportażu filmowego lub filmu o praktykach rolnictwa regeneratywnego w Państwa gospodarstwach rolnych.

120 000 zł

Nagrody

Nagrodzimy najlepsze prace konkursowe nagrodami wspierającymi dalszy rozwój praktyk rolnictwa regeneratwnego, do których należą: wsparcie merytoryczne dla gospodarstwa rolnego związane z wdrażaniem praktyk biologizacyjnych, przystąpienie do procesu certyfikacji (Certyfikat Zintegrowanej Produkcji Regeneratywnej potwierdzony przez niezależną jednostkę), badania gleby wykonane w certyfikowanym laboratorium.

Wartość nagród w Konkursie „BIO_REACTION” wynosi ponad 120.000,00 zł.

Regulamin

Termin nadsyłania zgłoszeń w konkursie upływa 15 maja 2023 roku – liczy się termin, w którym Formularz zgłoszenia uczestnictwa wpłynie do Organizatora konkursu. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana zgodnie z Regulaminem Konkursu „BIO_REACTION”. Laureatów nagrodzimy na Forum Rolnictwa Regeneratywnego „BIO_REACTION” prezentując ich dokonania i zaprosimy do wymiany doświadczeń.

BIO_REACTION

Cel konkursu

Konkurs ma przyczynić się do promocji rozwiązań spełniających najnowsze standardy rolnictwa, które ułatwią pracę rolnikom, poprawiają jakość gleby i przynoszą korzyść dla środowiska naturalnego. Poprzez Konkurs „BIO_REACTION” rolnicy mogą robić to co kochają najbardziej – rozwijać gospodarstwo.