Korzyści certyfikacji rolnictwa regeneratywnego

WIĘCEJ ZYSKÓW Z CERTYFIKATEM

Biologizacja to sposób na naturalny zysk dla każdego gospodarstwa rolnego, bez względu na jego wielkość. Korzyści certyfikacji biologizacji obejmują nie tylko rolników, ale i cały przemysł spożywczy oraz konsumentów. Certyfikat Zintegrowanej Produkcji Regeneratywnej potwierdzony przez niezależną jednostkę otwiera rolnikom drzwi do dodatkowych funduszy.

Przetwórcy rolno-spożywczy mogą obniżyć ślad węglowy produktów i organizacji poprzez redukcję emisji CO2. Korzyścią z certyfikacji biologizacji dla konsumentów jest natomiast otrzymywanie pełnowartościowej żywności, której produkcja nie wpływa negatywnie na środowisko.

Korzyści certyfikacji rolnictwa regeneratywnego

Certyfikacja rolnictwa regeneratywnego ma na celu zapewnienie zdrowia gleby, wyższych plonów i czystego środowiska, co ma przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu. Dedykowana jest zarówno małym gospodarstwom rolnym, jak i agrobiznesom. Certyfikacja umożliwia poprawę jakości gleby i jej kontrolę, wspiera bioróżnorodność i redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Do niewątpliwych korzyści certyfikacji biologizacji rolnictwa regeneracyjnego należą ponadto:

  • zmniejszenie emisyjności CO2 w gospodarstwie,
  • możliwości pozyskania dodatkowych funduszy,
  • bardziej żyzna i zdrowsza gleba zdolna do zatrzymywania wody,
  • wyższe plony i niższe koszty produkcji (nawożenia, ochrony, paliwa),
  • możliwość uzyskania wyższej ceny za certyfikowane produkty,
  • możliwość zysku ze sprzedaży kredytów węglowych.

Dzięki biologizacji produkcja żywności nie wpływa negatywnie na środowisko, gleba jest żyzna i zdrowa, a plony wysokie.

Zdrowa gleba się opłaca! Bo GRUNT to zysk!

Żyzna gleba

Wyższe plony

Niższe koszty

Czyste środowisko

Każdy chętny może przystąpić do Programu Certyfikacji na zgodność z Systemem Produkcji Biologizacyjnej Terra Nostra i zacząć odnosić realne korzyści.

Już ponad 0 hektarów
gruntów objętych programem Biologizacji Terra Nostra.
Biologizacja niesie szereg korzyści dla wszystkich uczestników łańcucha dostaw: rolników, przetwórców spożywczych i konsumentów.

Sprawdź, co zyskasz na BIOLOGIZACJI

Rolnik

Przemysł spożywczy

Konsument

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.