Najczęściej zadawane pytania 

Gospodarstwo uczestniczące w Programie Biologizacji, raz w roku przystępuje do audytu, który ma na celu potwierdzenie i zagwarantowanie, że dane gospodarstwo jest Biologizacyjne – prowadzi produkcję zgodnie z wytycznymi biologizacji, dba o glebę, poprawia jej żyzność, mniej szkodzi środowisku. Audyt przeprowadzany jest przez zewnętrzną niezależną jednostkę certyfikującą. Certyfikat jest dokumentem potwierdzającym produkcję zgodną z Biologizacją.
Proces certyfikacji rozpoczyna się w momencie przystąpienia do Programu Biologizacji i najwcześniej po roku można przystąpić do audytu, który może potwierdzić to, że gospodarstwo jest już biologizacyjne i potwierdzić to wystawieniem certyfikatu. Najczęściej proces certyfikacji, a więc pełne przejście od gospodarstwa konwencjonalnego do gospodarstwa regeneratywnego trwa około 3 lat.
Aby otrzymać certyfikat, należy otrzymać pozytywny wynik auduty wykonywanego przez obiektywną i niezależną jednostkę certyfikującą. Audyt ten weryfikuje i potwierdza to, że gospodarstwo jest prowadzone w sposób biologizacyjny.
Wszystkie gleby są odpowiednie i każde gospodarstwo może i powinno przystąpić do Programu Biologizacji, żeby produkować lepszą, zdrowszą żywność dbając przy tym o klimat i środowisko.
Opłaty za uzyskanie certyfikatu są stałe i związane są z pokryciem kosztów funkcjonowania Fundacji oraz kosztów samego certyfikatu. Natomiast opłata za doradztwo Fundacji w celu uzyskania certyfikatu uzależniona jest od wielkości gospodarstwa. Certyfikat ma wymierną wartość jako dowód prowadzenia gospodarstwa regeneratywnego.
Sekwetracja węgla polega na związaniu CO2 w glebie w postaci próchnicy (węgla organicznego).
Ślad węglowy jest to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych (dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu i inne) wywołanych bezpośrednio lub pośrednio w procesie produkcji danego surowca (pszenicy, warzyw, buraków i innych).
Trzeba udowodnić, że gospodarstwo jest prowadzone w sposób biologizacyjny – otrzymać certyfikat, który to gwarantuje.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.