Podsumowanie Rewolucji Regeneratywnej w Rolnictwie EIT FOOD i Fundacja Terra Nostra w roku 2022

Koniec roku zbliża się nieuchronnie i zwykle jest to czas podsumowań. Dla Fundacji ten rok był niezwykle intensywny głownie ze względu na wyzwania dotyczące projektów, w których wzięliśmy udział. Niewątpliwie największym wyzwaniem i niebywałym doświadczeniem było dla nas podjęcie współpracy z EIT Food, która jest częścią Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) – niezależnego organu Unii Europejskiej utworzonego w 2008 roku. Celem EIT Food jest stworzenie i promowanie w całej Europie środowiska sprzyjającego innowacyjności i przedsiębiorczości.

 

Fundacja Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra na zlecenie EIT Food wykonała zadania w ramach programu Rewolucji Regeneratywnej w Rolnictwie. Podjęliśmy się organizacji dwudniowych szkoleń w trzech lokalizacjach w Polsce: Śrem (Wielkopolskie), Kętrzyn (Warmińsko- Mazurskie) oraz Głubczyce (Opolskie).

 

Podczas regeneratywnych warsztatów poszerzaliśmy wiedzę trzydziestu sześciu rolników. Pierwszy dzień szkolenia opierał się na przekazaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej. Specjaliści Fundacji Terra Nostra opowiedzieli o zasadach programu Rewolucji Regeneratywnej, łańcuchu dostaw, przemyśle rolno- spożywczym. Kolejno omówiono czynniki abiotyczne oraz Kodeks 5C. Dokonano prezentacji o glebie, jej analizie oraz rekomendacji wyników badań na przykładach. Część praktyczna odbyła się w terenie dzięki gościnności Gospodarstw Ambasadorskich: Jagrol w Wielkopolsce, Agrofundusz Mazury oraz Top Farms Głubczyce. Każde gospodarstwo zostało profesjonalnie przygotowane do zajęć. Na polach przeprowadzono ćwiczenia, które miały na celu pokazanie profili glebowych w szerokim zakresie klas gleb, wpływ mieszanek poplonowych, siła wzrostu na poszczególne warstwy, okrycie pól.

 

Drugi dzień szkolenia dotyczył roślin okrywowych, uprawy, materii organicznej oraz szeroko pojętej kultury. Specjaliści przedstawili ekonomiczne fakty i mity na przykładach gospodarstw konwencjonalnych oraz regeneratywnych. Podczas drugiego dnia rolnicy mieli okazję do wymiany spostrzeżeń na temat swojego miejsca w programie, indywidualnie opracowywali Plan Rozwoju Rolnictwa Regeneracyjnego. Warsztaty zakończono wyjazdem do gospodarstw, gdzie ambasadorzy pokazali rolnikom swoje gospodarstwa w tym działy mechanizacji, przechowalnie, suszarnie, materiały siewne.

 

Kolejnym krokiem ku Rewolucji Regeneratywnej w Rolnictwie było wyłonienie „szóstki wspaniałych”, którzy wyróżnili się zaangażowaniem na szkoleniach, działaniami, wizją oraz przygotowanymi Planami Rozwoju Gospodarstw Regeneratywnych. Wybrani rolnicy prowadzą swoje gospodarstwa w województwach: wielkopolskim, opolskim, łódzkim, warmińsko- mazurskim, dolnośląskim oraz kujawsko- pomorskim. U wymienionych rolników zostały pobrane próby glebowe przez biologizacyjnych specjalistów. Badania wykonała Okręgowa Stacja Chemiczo- Rolnicza w Opolu, a rekomendacje wyników opracowali fundacyjni agronomowie.

 

Oprócz przeszkolenia wybranej grupy rolników w zakresie praktyk rolnictwa regeneracyjnego, Projekt Rewolucja Regeneratywna w Rolnictwie miał na celu zaprezentowanie szerszej społeczności rolniczej w Polsce poprzez udział w wydarzeniach publicznych. Podczas Top Żniw 2022 w Nagradowicach, prezes Fundacji Terra Nostra Adam Baucza wyłożył prezentację dotyczącą praktyk regeneratywnych dla niemal tysiąca uczestników.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.