fbpx

Kodeks 5C

4C Poplony

Rośliny okrywowe

Poplony rozumiane jako rośliny okrywowe poza okresem wzrostu roślin w plonie głównym przyczyniają się do wzrostu materii organicznej i wzbogacają glebę.

Źródo bioróżnorodności

Mieszanki poplonowe są źródłem bioróżnorodności i są w stanie spełniać wiele ról w tym samym czasie, dlatego są wydajniejsze niż pojedyncze gatunki.

Odżywiają glebę

Poplony odżywając glebę cukrem dostarczają bakteriom potrzebną energię, biorą udział w jej obiegu materii i kontynuacji procesów mykoryzowych.

Poplony

Kompleksowe działanie

Obsługują biologiczne wiązanie azotu, jednocześnie poprzez warunki korzystne dla rozwoju naturalnych wrogów ograniczają rozwój  szkodników, przyciągają pożyteczne owady, zapobiegają erozji, tłumią chwasty, a długie korzenie spulchniają ziemię. Poplony odżywając glebę cukrem dostarczają bakteriom potrzebną energię, biorą udział w jej obiegu materii i kontynuacji procesów mykoryzowych.