fbpx

działalność fundacji

Nasze Projekty

EIT Food

Program EIT

Największe wyzwanie i niebywałe doświadczenie w 2022 roku to  podjęcie współpracy z EIT Food, która jest częścią Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) – niezależnego organu Unii Europejskiej utworzonego w 2008 roku. Celem EIT Food jest stworzenie i promowanie w całej Europie środowiska sprzyjającego innowacyjności i przedsiębiorczości.

Fundacja Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra na zlecenie EIT Food wykonała zadania w ramach programu Rewolucji Regeneratywnej w Rolnictwie. Podjęliśmy się organizacji dwudniowych szkoleń w trzech lokalizacjach w Polsce: Śrem (Wielkopolskie), Kętrzyn (Warmińsko- Mazurskie) oraz Głubczyce (Opolskie).

Partnerstwo

Erasmus+

Program Erasmus+ 2021 został sfinansowany przez Narodową Agencję Programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne. W działania projektowe zaangażowani byli pracownicy jednostek naukowo-badawczych, zajmujący się problematyką rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Byli to specjaliści z zakresu ekonomii, socjologii i agronomii. W projekcie uczestniczyli również praktycy życia gospodarczego – pracownicy wielkotowarowych gospodarstw rolnych z trzech krajów – Polski, Czech i Słowacji, odpowiadający za zarządzanie przedsiębiorstwem i zasobami ludzkimi, łańcuch dostaw, produkcję roślinną, agronomowie i specjaliści w dziedzinie mechanizacji rolnictwa.

edukacja

Miodzinki

Maj i czerwiec to miesiące największej aktywności zapylaczy na naszych polach. Jak się okazało, pracownicy i edukatorzy Fundacji Terra Nostra pracują równie intensywnie jak pszczółki. Od 2022 prowadzone są warsztaty edukacyjne w szkołach dla dzieci w wieku 6-10 lat. Projekt nosi tytuł „Działanie edukacyjne w placówkach szkolnych – miody i inne produkty pszczelarskie”. Na potrzeby działań edukacyjnych o życiu pszczół, innych zapylaczach oraz  produktach pszczelich został przygotowany film, prezentacja i książeczka edukacyjna. Główni bohaterowie publikacji „Miodzinki i spółka- czyli co w ulu bzyczy” są autorskim pomysłem koleżanki Katarzyny Mądrej wspieranej przez Katarzynę Jórgę. 

partnerstwo

Danone

Danone uruchamia program dla rolników, którego celem jest regeneracja gleb i budowanie odporności gospodarstw na suszę, a nasza fundacja została wybrana na partnera merytorycznego.
W ramach współpracy zostanie zrealizowany cykl spotkań edukacyjnych oraz doradczych w zakresie zintegrowanej produkcji regeneratywnej w gospodarstwach rolnych. Do końca 2023 roku działaniami objętych zostanie 50-ciu dostawców Danone . Rozwiązania z zakresu rolnictwa regenratywnego przyczyniają się m.in. do budowania odporności gospodarstw na suszę, z czym każdego roku zmagają się rolnicy.

 

Program EIT

REWOLUCJA W ROLNICTWIE REGENERATYWNYM

Podczas regeneratywnych warsztatów poszerzaliśmy wiedzę trzydziestu sześciu rolników. Pierwszy dzień szkolenia opierał się na przekazaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej. Specjaliści Fundacji Terra  Nostra opowiedzieli o zasadach programu Rewolucji Regeneratywnej, łańcuchu dostaw, przemyśle rolno- spożywczym. Kolejno omówiono czynniki abiotyczne oraz Kodeks 5C. Dokonano prezentacji o glebie, jej analizie oraz rekomendacji wyników badań na przykładach. Część praktyczna odbyła się w terenie dzięki gościnności Gospodarstw Ambasadorskich: Jagrol w Wielkopolsce, Agrofundusz Mazury oraz Top Farms Głubczyce. Każde gospodarstwo zostało profesjonalnie przygotowane do zajęć. Na polach przeprowadzono ćwiczenia, które miały na celu pokazanie profili glebowych w szerokim zakresie klas gleb, wpływ mieszanek poplonowych, siła wzrostu na poszczególne warstwy, okrycie pól.

Drugi dzień szkolenia dotyczył roślin okrywowych, uprawy, materii organicznej oraz szeroko pojętej kultury. Specjaliści przedstawili ekonomiczne fakty i mity na przykładach gospodarstw konwencjonalnych oraz regeneratywnych. Podczas drugiego dnia rolnicy mieli okazję do wymiany spostrzeżeń na temat swojego miejsca w programie, indywidualnie opracowywali Plan Rozwoju Rolnictwa Regeneracyjnego. Warsztaty zakończono wyjazdem do gospodarstw, gdzie ambasadorzy pokazali rolnikom swoje gospodarstwa w tym działy mechanizacji, przechowalnie, suszarnie, materiały siewne.

Kolejnym krokiem ku Rewolucji Regeneratywnej w Rolnictwie było wyłonienie „szóstki wspaniałych”, którzy  wyróżnili się zaangażowaniem na szkoleniach, działaniami, wizją oraz przygotowanymi Planami Rozwoju Gospodarstw Regeneratywnych. Wybrani rolnicy prowadzą swoje gospodarstwa w województwach: wielkopolskim, opolskim, łódzkim, warmińsko- mazurskim, dolnośląskim oraz kujawsko- pomorskim. U wymienionych rolników zostały pobrane próby glebowe przez biologizacyjnych specjalistów. Badania wykonała Okręgowa Stacja Chemiczo- Rolnicza w Opolu, a rekomendacje wyników opracowali fundacyjni agronomowie.

Nasze publikacje

Przewodnik Rolnictwa Regeneratywnego.

W tym roku, wspólnie z jednym z naszych partnerów EIT Food Poland stworzyliśmy dla Was cykl publikacji naukowych będących rodzajem przewodnika po rolnictwie regeneratwynym.
Całość traktuje o rewolucji w rolnictwie regeneratywnym, tworząc niesamowite źrodło wiedzy teoretycznej i praktycznej. Cieszymy się, że dzięki naszej współpracy z EIT Food Poland możemy udostępnić je Wam za darmo, i mamy nadzieję, że rozwiązania z zakresu rolnictwa regenratywnego przyczynią się do zabezpieczenia potrzeb żywnościowych świata przy jednoczesnym poszanowaniu i regeneracji zasobów środowiska w trakcie produkcji.
Publikacja składa się z 5 tomów:

  Program Miodzinki

  Miodzinki i spółka
  czyli co w ulu bzyczy.
  Maj i czerwiec to miesiące największej aktywności zapylaczy na naszych polach. Jak się okazało, pracownicy i edukatorzy Fundacji Terra Nostra pracują równie intensywnie jak pszczółki. Od 2022 prowadzone są warsztaty edukacyjne w szkołach dla dzieci w wieku 6-10 lat. Projekt nosi tytuł „Działanie edukacyjne w placówkach szkolnych – miody i inne produkty pszczelarskie”. Na potrzeby działań edukacyjnych o życiu pszczół, innych zapylaczach oraz  produktach pszczelich został przygotowany film, prezentacja i książeczka edukacyjna. Główni bohaterowie publikacji „Miodzinki i spółka- czyli co w ulu bzyczy” są autorskim pomysłem koleżanki Katarzyny Mądrej wspieranej przez Katarzynę Jórgę. Dzieci podczas zajęć nie tylko otrzymują wiedzę o zasadach społecznych życia w ulu, wartości produktów pszczelarskich, ale samodzielne wykonują świecę z węzy, odbywają zabawy ruchowe np. „Taniec pszczół” oraz otrzymują materiał degustacyjny miodu. Energia osób prowadzących oraz ich profesjonalizm przełożyły się na decyzję o tym, że już wiosną 2023 będziemy te warsztaty kontynuować w szkołach na terenie Wielkopolski.

  Program Erasmus+

  Katalog dobrych praktyk biologizacji rolnictwa

  Program Erasmus+ 2021 został sfinansowany przez Narodową Agencję Programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne. W działania projektowe zaangażowani byli pracownicy jednostek naukowo-badawczych, zajmujący się problematyką rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Byli to specjaliści z zakresu ekonomii, socjologii i agronomii. W projekcie uczestniczyli również praktycy życia gospodarczego – pracownicy wielkotowarowych gospodarstw rolnych z trzech krajów – Polski, Czech i Słowacji, odpowiadający za zarządzanie przedsiębiorstwem i zasobami ludzkimi, łańcuch dostaw, produkcję roślinną, agronomowie i specjaliści w dziedzinie mechanizacji rolnictwa.

  Pracownicy naukowi, biorący udział w projekcie, to osoby zatrudnione w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk oraz na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Natomiast praktycy biologizacji to pracownicy Grupy Top Farms. Taki skład partnerów projektu umożliwił osiągnięcie zakładanych efektów, czyli opracowanie katalogu dobrych praktyk biologizacji rolnictwa i upowszechnienia tej idei oraz związanych z nią doświadczeń wśród szerokiego grona potencjalnych odbiorców zarówno w Polsce, Czechach, Słowacji oraz w innych państwach UE. Efektem zarówno teoretycznych rozważań, jak i praktycznych doświadczeń uczestników projektu było opracowanie „Biologizacja- klucz do zrównoważonego rolnictwa. Katalog dobrych praktyk”. 

  Program Danone

  Katalog dobrych praktyk biologizacji rolnictwa

  Danone uruchamia program dla rolników, którego celem jest regeneracja gleb i budowanie odporności gospodarstw na suszę, a nasza fundacja została wybrana na partnera merytorycznego.
  W ramach współpracy zostanie zrealizowany cykl spotkań edukacyjnych oraz doradczych w zakresie zintegrowanej produkcji regeneratywnej w gospodarstwach rolnych. Do końca 2023 roku działaniami objętych zostanie 50-ciu dostawców Danone. Rozwiązania z zakresu rolnictwa regenratywnego przyczyniają się m.in. do budowania odporności gospodarstw na suszę, z czym każdego roku zmagają się rolnicy.