Kategorie
Aktualności

Rolnictwo regeneratywne na Szczycie ToGetAir

W dniach 20-22 kwietnia w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się III edycja Szczytu Klimatycznego TOGETAIR.

Przedstawiciele Fundacji Terra Nostra wezmą udział w dwóch panelach dot. rolnictwa regeneratywnego. To międzynarodowe spotkanie jest okazją do wymiany doświadczeń w obszarze praktyk regeneracyjnych. Biorą w nim udział zarówno przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, reprezentanci świata nauki oraz biznesu, jak i praktycy, rolnicy stosujący zasady rolnictwa biologizacyjnego.

Fundacja została Partnerem ECO szczytu i obok udziału w dwóch debatach, będzie miała stoisko, na którym nasi specjaliści – miłośnicy i propagatorzy biologizacji: prezes Adam Baucza, członek Rady Nadzorczej Paweł Kaczmarek, Katarzyna Seroka odpowiedzialna za Public Relations i program edukacyjny i Katarzyna Jórga koordynująca współpracę z partnerami instytucjonalnymi będą czekali na Państwa, by podzielić się swoimi doświadczeniami i wysłuchać Państwa oczekiwań oraz wyzwań związanych z wdrożeniem i stosowaniem rolnictwa regeneratywnego, a także informacji o osiąganych wynikach w obszarze praktyk biologizacyjnych.

Konferencja odbywa się w formule hybrydowej, zapraszamy zatem również do śledzenia streamingu w popularnych serwisach takich jak, www.interia.pl; www.wp.pl i na stronie togetair.eu oraz do współuczestnictwa i do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami oraz zadawania pytań ekspertom przez funkcję czatu.

Szczyt Klimatyczny TOGETAIR buduje porozumienie, służy wymianie idei oraz współpracy na rzecz ochrony środowiska, osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz wspierania celów polskiej polityki klimatycznej. Łączy różne instytucje i środowiska tak w Polsce, jak i Unii Europejskiej, w szczególności administrację rządową i samorządową, instytucje naukowe, biznes, sektor pozarządowy i media.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2022–2023, złożonego w ramach konkursu nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2022 i 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023; PROW 2014-2020 przez Fundację Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra pn. „Biologizacja – droga do przyszłości”.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi