Kategorie
Aktualności

Żywność REGENERATYWNA po raz pierwszy!

Pierwsza z dwóch współorganizowanych przez Fundację Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra debata POWRÓT DO ŻYWNOŚCI – CO NAPRAWDĘ JEST ZDROWE DLA KONSUMENTA? już zapisała się na kartach regeneratywnej historii.

Czy żywność rzeczywiście nas odżywia?

Eksperci z zakresu żywienia, producenci rolni i przetwórcy żywności oraz przedstawiciel międzynarodowej jednostki certyfikującej wraz z reprezentantem organizacji promującej ideę rolnictwa regeneratywnego wzięli udział w debacie nt. wpływu praktyk rolniczych na jakość żywności.

Dr inż. Marzena Styczyńska z Katedry Żywienia Człowieka na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na początku zdefiniowała pojęcie ŻYWNOŚCI REGENERATYWNEJ jako tej, która od konwencjonalnej, z którą mamy styczność na co dzień, różni się sposobem produkcji opartym na praktykach regeneratywnych, inaczej mówiąc biologizacyjnych.

Debata Powrót do żywności – co naprawdę jest zdrowe dla konsumenta?

Zatem żywność regeneratywna to: – żywność pochodząca z rolnictwa regeneratywnego, czyli takiego, w którym stosowane są takie zabiegi agrotechniczne, które są odmienne od zabiegów konwencjonalnych, ale pozwalają na uzyskanie żywności o bardzo dobrych walorach żywieniowych i ilościowych. Jest to bardzo istotny element dla konsumentów, ale konsumenci nie znają czegoś takiego jak żywność regeneratywna. Dlaczego? Dlatego, że nie ma w ogóle rozpowszechnionej kampanii, która by pokazywała, że taką żywność można zdobyć. Jest to pojęcie bardzo świeże, z którym konsument zetknie się w naszym kraju dopiero w tym roku – wyjaśnia dr Styczyńska.

Czy konsument ma realny dostęp do produktów wysokiej jakości w akceptowalnych cenach i czy produkty pochodzenia regeneratywnego są alternatywą dla żywności masowej produkcji?

Mateusz Gutsche, Vice Prezes zarządu Good Mills Polska tłumaczy: – Nie możemy odrywać działalności środowiskowej od działalności ekonomicznej. Działalność ekonomiczna, czy nasza społeczna odpowiedzialność za dostarczenie w odpowiedniej ilości w dostępnych cenach podstawowych produktów spożywczych jest nie do przecenienia.

Więc jeżeli mówimy o rolnictwie regeneratywnym, to jest ono kompromisem w dobrym tego słowa znaczeniu i godnym uwagi, który jest ewolucją a nie rewolucją. Który z jednej strony zapewni nam właściwej jakości produkty, zapewni nam bezpieczną żywność, zapewni nam aspekt bezpieczeństwa środowiskowego i dbałości o gleby, ale z drugiej strony nie spowoduje drastycznego ograniczenia dostępności do produktu – dodaje.

Adam Baucza, Prezes Fundacji Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra podkreśla, że właśnie o tę glebę musimy zadbać jak najbardziej i to teraz, bo to bezpośrednio się przekłada na to jakie produkty rosną i jak są wartościowe i zbilansowane.

Według niego Biologizacja, czyli rolnictwo regeneratywne nie tylko podnosi żyzność gleby, dzięki odpowiednim zabiegom zwiększającym zawartość węgla organicznego, przykłada szczególną wagę do tego, by nie zakłócać porządku życia glebowego ograniczając orkę na rzecz uprawy bezorkowej i uproszczonej, ale dba o cały ekosystem, minimalizując zużycie środków ochrony roślin i nawozów mineralnych na rzecz środków naturalnych, a także zwiększając bioróżnorodność dzięki bogatemu płodozmianowi i uprawie roślin okrywowych.

Dyrektor Certyfikacji i Członek Zarządu Bureau Veritas Polska, Witold Dżugan podkreślał, że – w rolnictwie regeneratywnym chodzi też bardzo mocno o aspekty takie, jak bioróżnorodność, zdolność sekwestracji gazów cieplarnianych w glebie, bardziej holistyczne podejście do produkcji żywności. Warto chyba wspomnieć, że samo przetwórstwo żywności nie jest związane z wielkimi oddziaływaniami klimatycznymi, natomiast produkcja żywności, łańcuch dostaw to jest gigantyczne oddziaływanie, które odpowiada za bardzo znaczącą część emisji gazów cieplarnianych w skali globalnej.(…) Żywność ekologiczna też tego typu aspekty uwzględnia, ale być może mniej bierze pod uwagę wydajność i zdolność produkcyjną.

Zatem czy ładnie wyglądające, wyselekcjonowane pod kątem wielkości i kształtu produkty spożywcze są dla konsumentów źródłem wartości odżywczych?   

Roman Kubiak, Prezes zarządu Pfeifer & Langen Polska podsumował: 
Przychyliłbym się do głosów, że rolnictwo regeneratywne nie jest kompromisem, ale jedynym słusznym kierunkiem. Ponieważ mamy dzisiaj w rolnictwie polskim taką sytuację, że – trzeba to sobie otwarcie powiedzieć – ani nie wykorzystujemy tego potencjału produkcyjnego, którym dysponujemy, mało tego, my ten potencjał psujemy.

Przedstawiciel branży cukrowniczej dodał, wskazując na praktyki na polskich plantacjach buraka cukrowego: jesteśmy przykładem nieprawdopodobnego marnotrawstwa. I to zarówno jeśli chodzi o nasz potencjał maszyn rolniczych, których mamy za dużo, paliwa, środków ochrony roślin, nawozów.

Wszystko to sprzyja utracie wilgoci przez glebę, a Polska już zmaga się w wielu regionach ze zjawiskiem stepowienia, stąd w jego opinii należy przekonywać polskich rolników do metod regeneratywnych.

Debata wniosła była okazją do wymiany doświadczeń dotyczących rolnictwa regeneratywnego różnych środowisk: od przedstawicieli świata nauki, producentów rolnych, jednostki certyfikującej systemy produkcji spożywczej i przetwórców spożywczych. W wyniku przedsięwziętej dyskusji, paneliści zgodnie stwierdzili, że konieczna jest edukacja wszystkich uczestników łańcucha dostaw oraz uświadomienie konsumentów, których wybór skłoni rolników do zmiany metod uprawiania roli. Według ekspertów przekaz powinien być kierowany do szerokiego grona odbiorców przez organizacje państwowe, dużych producentów spożywczych, tzw. big food, co może znacząco wpłynąć na popularność tej metody uprawy.

Zatem czy można produkować efektywnie i zdrowo? I czy konsumenci mają świadomość tego, które produkty pochodzą z wartościowych źródeł oraz czy potrafią zidentyfikować je na sklepowej i czy są w stanie zapłacić więcej za produkt wyższej jakości? 

By znaleźć odpowiedzi na te pytania, zapraszamy do obejrzenia debaty pt. Powrót do żywności – co naprawdę jest zdrowe dla konsumenta?

W debacie udział wzięli:

  • Marzena Styczyńska, Katedra Żywienia Człowieka Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Adam Baucza, Prezes, Fundacja Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra
  • Witold Dżugan, Dyrektor Certyfikacji i Członek Zarządu Bureau, Berau Veritas
  • Mateusz Gutsche,  V-ce Prezes Zarządu, Good Mills Polska
  • Roman Kubiak, Prezes Zarządu, Pfeifer & Langen Polska

MODERATOR: Patrycjusz Wyżga, WIRTUALNA POLSKA

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2022–2023, złożonego w ramach konkursu nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2022 i 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023; PROW 2014-2020 przez Fundację Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra pn. „Biologizacja – droga do przyszłości”.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi