fbpx

Kodeks 5C

1C Uprawa

Minimalizacja oddziaływania na glebę

Intensywna uprawa gleby zaburza jej życie biologiczne, dlatego głównym założeniem zabiegów jej uprawy powinno być minimalistyczne na nią oddziaływanie, z maksymalną możliwą eliminacją orki.

Nie odwracaj gleby

Spulchnianie głębokie gleby winno odbyć się bez odwracania co zmniejsza zaburzanie życia mikroorganizmów.

Płytkie mieszanie

Płytkie mieszanie, sprzyjające procesom humifikacji, czyli powstawaniu próchnicy, powoduje, że gleba staje się chłonna jak gąbka i może przyjąć każdy, nawet nawalny, opad. Jedna z ważniejszych zasad brzmi „Uprawiać tak mało, jak się da i tak dużo, jak potrzeba”

nasze motto

Uprawiaj tak mało jak się da i tak dużo jak potrzeba!

Głównym założeniem zabiegów uprawy gleby powinno być minimalistyczne oddziaływanie na glebę, z maksymalną możliwą eliminacją orki, przy jednoczesnym zachowaniu spulchnienia niezbędnego dla wzrostu i rozwoju korzeni. Spulchnianie głębokie gleby winno odbyć się bez odwracania co zmniejsza zaburzanie życia mikroorganizmów. Kolejne założenie to płytkie mieszanie czyli uprawki konserwacyjne, które w odróżnieniu od technologii No-till, sprzyja względnie beztlenowym procesom humifkacji, czyli powstawaniu próchnicy, dzięki czemu gleba staje się chłonna jak gąbka i może przyjąć każdy, nawet nawalny, opad.