fbpx

Szkolenie

REGENERATYWNA REWOLUCJA w ROLNICTWIE, czyli jak przejść do rolnictwa regeneratywnego?

Kolejny rok Fundacja Terra Nostra prowadzi na zlecenie EIT Food działania sprzyjające przejściu rolników na rolnictwo regeneratywne. Doświadczeniem lat ubiegłych zaczynamy od szkolenia.

Regeneracja to holistyczne wdrażanie praktyk rolniczych zwracających szczególną uwagę na prawidłowy stan środowiska naturalnego, a szczególnie gleby i dążących do zrównoważonej produkcji żywności w optymalny sposób.

Koncepcja ta obejmuje nie tylko tradycyjne praktyki agrotechniczne, znane na wsiach od wieków i wzbogacone o nowoczesną wiedzę, ale także nowoczesne narzędzia rolnicze. Nieco zapomniane, stare metody uprawy wracają do łask w obliczu postępującej degradacji gleby, niekorzystnej dla ludzi zmiany klimatu i założeń unijnych.

Czy zwiastują powrót do czasów, gdy gospodarstwa były w pełni samowystarczalne, a życie w symbiozie z naturą i podążanie za jej rytmem było czymś zupełnie naturalnym? Czy rezygnacja z nieustannej walki o zwiększenie produktywności gospodarstw rolnych i maksymalizację zysków, w imię szacunku i akceptacji tego, co oferuje nam natura, może być w ogóle opłacalna? Czy można połączyć uprawę zgodną z ochroną zasobów glebowych z dobrym i wydajnym plonem?

To właśnie poznanie odpowiedzi na te pytania jest swoistą rewolucją. Zmianą często światopoglądową, zderzeniem przyzwyczajeń z nowoczesnością i technologią, umiejętnie połączoną z dobrymi, tradycyjnymi praktykami.

Kiedy i gdzie?:

13 i 14 marca 2024 r.

Ranczo nad Wodami, Dębowiec Wielki 40, 98-337 Strzelce Wielkie 

Organizatorzy:

R

EIT Food to część Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) – niezależnego organu Unii Europejskiej utworzonego w 2008 roku. Celem EIT Food jest stworzenie i promowanie w całej Europie środowiska sprzyjającego innowacyjności i przedsiębiorczości.

R

Fundacja Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra powstała w roku 2019 i jej celem jest propagowanie idei rolnictwa regeneratywnego. Fundacja w swym działaniu wspiera się wiedzą praktyków i naukowców, prowadząc program Zintegrowanej Produkcji Regenartywnej, którego celem jest przeprowadzenie gospodarstwa przez proces konwersji na rolnictwo regeneratywne oraz uzyskania Certyfikatu potwierdzającego gospodarowanie w sposób regeneratywny.

Co będę miał z udziału w programie?

 • Organizujemy dwudniowe szkolenie dla 30-tu rolników – już 13 i 14 marca 2024 r.
 • Spośród uczestników szkolenia, wybieramy 6-ciu których zapraszamy do dalszego udziału w programie
 • Wybrane gospodarstwa są objęte 3 letnim bezpłatnym wsparciem w zakresie badań gleby, analizy wyników i holistycznego wsparcia merytorycznego o wdrażanych w gospodarstwie formach uprawy
 • Program jest upowszechniany na pokazach i konferencjach
 • Tworzymy przestrzeń do wymiany informacji

Tematyka szkolenia:

 • Optymalizacja wykorzystania środków produkcji (nasion, chemikaliów i nawozów)
 • Ograniczenie uprawy roli
 • Utrzymywanie gleby pod przykryciem przez 365 dni w roku
 • Maksymalizacja bioróżnorodności
 • Projekt dostosowany do kontekstu
 • Produkcja zwierzęca

Agenda:

Dzień 1

10:00 – 10:10

Przywitanie gości, sprawy organizacyjne

10:10 – 10:35

Poznajmy się!

10:30 – 11:30

Rolnictwo regeneratywne, czyli jakie? – czynniki abiotyczne współczesnego rolnictwa – wykład z warsztatem

11:30 – 11:45

Przerwa kawowa

11:45 – 12:45

Zdrowa i żyzna gleba – czym się charakteryzuje

12:45 – 13:40

Jak praktyki agrotechniczne wpływają na zdrowie i żyzność gleby

13:40 – 14:00

Dyskusja moderowana o zdrowiu i żyzności gleby

14:00 – 15:00

Przerwa obiadowa

15:00 – 16:00

Integracja i dywersyfikacja produkcji rolnej – bogaty płodozmian i integracja z hodowlą zwierząt

16:00 – 17:00

Budowanie bioróżnorodności w ekosystemach rolnych i gospodarstwach

17:00 – 18:00

Dyskusja moderowana o własnych doświadczeniach o poruszanych tematach

 18:00

Zakończenie dnia i kolacja

Dzień 2

9:00 – 12:00

Wyjazd terenowy – analiza żyzności gleb, rośliny okrywowe, uprawa – rodzaje technik, hodowla bydła oraz kultura działania

12:00 – 12:30

Przerwa kawowa

12:30 – 13:30

Korzyści ekonomiczne i środowiskowe – katalog przykładów i wyników

13:30 – 14:30

Jak widzę swoje gospodarstwo na drodze w kierunku rolnictwa regeneratywnego?

14:30 – 15:00

Podsumowanie

15:00 – 16:00

Obiad