fbpx

Kodeks 5C

3C Węgiel

Materia organiczna

jest jednym z najważniejszych elementów obiegu składników odżywczych, ponieważ bez niej nie ma życia!

Źródło pokarmu

Węgiel jest odpowiedzialny za: tworzenie sieci pokarmowych dla roślin i innych organizmów, jest budulcem wszelkich organizmów żywych.

Składnik próchnicy

Próchnica jest źródłem wielu składników mineralnych oraz zwiększa żyzności gleby.

Węgiel

Odbudowa
jakości gleby

Przy odpowiednim gospodarowaniu gleby, rolnicy są w stanie przywracać zawartość materii organicznej do poziomów z czasów puszczy pierwotnej i tym samym ograniczać negatywny wpływ na ślad węglowy. Celem kodeksu jest dążenie do poziomu 3% materii organicznej w glebie. W celu osiągnięcia tego poziomu wykorzystuje się nawozy naturalne stosowane corocznie, pozostawianie rozdrobnionych resztek pożniwnych na polu, aplikację melasy oraz utrzymywanie przez ponad 80 % czasu żywych roślin w glebie, a te poprzez wydaliny korzeniowe zaopatrują glebę w cukier z liści.

W Polsce zawartość próchnicy spada i  jest najniższa w Unii Europejskiej. Przy odpowiednim gospodarowaniu gleby, rolnicy są w stanie przywracać zawartość materii organicznej do poziomów z czasów puszczy pierwotnej i tym samym ograniczać negatywny wpływ na ślad węglowy. Celem kodeksu jest dążenie do poziomu 3% materii organicznej w glebie. W celu osiągnięcia tego poziomu wykorzystuje się: nawozy naturalne stosowane corocznie, pozostawianie rozdrobnionych resztek pożniwnych na polu, aplikację melasy oraz utrzymywanie przez ponad 80 % czasu żywych roślin w glebie, a te poprzez wydaliny korzeniowe zaopatrują glebę w cukier z liści.