fbpx
w

Masz więcej pytań?

Zainteresowały Cię informacje z tego artykułu? Zadzwoń napisz, z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

w

Zadzwoń/napisz

Czekamy na Ciebie

kontakt

Dlaczego wymóg raportowania ESG ma istotne znaczenie dla rolników?

aktualności | 0 komentarzy

Dlaczego wymóg raportowania ESG ma istotne znaczenie dla rolników?
Dla większości firm tworzących łańcuch dostaw żywności od 2025 obowiązkowe staje się raportowanie ESG (Environmental, Social, and Governance) stanowiące część polityki CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). CSRD to dyrektywa Unii Europejskiej mająca na celu zwiększenie przejrzystości działalności firm w zakresie zrównoważonego rozwoju. Z kolei raportowanie ESG jest narzędziem do analizy zrównoważonego zarządzania i publikacji niefinansowych aspektów działalności firmy np. śladu węglowego.

Celem raportowania ESG jest prezentacja działań firmy oraz zwiększenie przejrzystości dla inwestorów i interesariuszy, co może pozytywnie wpłynąć na wyniki firmy poprzez prezentację mierzalnych kryteriów ESG. CSRD i ESG odgrywają różne, ale komplementarne role w strategii biznesowej firm. CSRD koncentruje się na ustanowieniu standardów i wytycznych dotyczących sposobu raportowania zrównoważonego rozwoju, zapewniając ramy prawne i regulacyjne. Raportowanie ESG, z drugiej strony, jest bardziej skoncentrowane na praktycznym aspekcie prezentacji działalności firmy w kontekście środowiskowym, społecznym i zarządczym. Oba te elementy mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia wpływu firmy na środowisko, społeczeństwo oraz dla budowania zaufania i odpowiedzialności wobec inwestorów i interesariuszy.

Zauważalna na rynku działalność wielu podmiotów w obszarze określania kredytów/certyfikatów węglowych lub śladu węglowego wytworzonych produktów jest częścią próby oceny wpływu rolnictwa na środowisko i naszą planetę. Rolnicy będący elementarnym dostawcą produktów rolnych w łańcuchu żywności nie unikną stania się częścią raportów ESG. Kluczowa jest odpowiedź na pytanie w jakiej formie, jakim sposobem i metodą zostaną zaraportowane działania wynikające z pracy rolników w raportach ESG współpracujących z nimi firm. Można już bowiem z pewnością powiedzieć, ze kwestią czasu jest kiedy firmy zaczną domagać się produktów rolnych o określonym śladzie środowiskowym, który będą mogły uwzględnić w swoich raportach ESG. Warto więc już teraz spojrzeć na produkcję rolną w tym kontekście i przeanalizować możliwości określenia śladu środowiskowego produkcji rolnej. Będzie on tym korzystniejszy, im w większym stopniu będziemy stosować praktyki rolnictwa regeneratywnego. Wynika to bowiem z faktu, że rolnictwo regeneratywne przyczynia się do magazynowania dwutlenku węgla w glebowej materii organicznej, pozwala na racjonalne gospodarowanie składnikami pokarmowymi i środkami ochrony roślin, sprzyja ochronie bioróżnorodności oraz powierzchni gleb przed erozją i utratą wilgoci. Tym samym jest kluczem do budowania zdrowych, bardziej produktywnych i odpornych na ekstrema pogodowe gleb, które będą  rodziły optymalne plony.

Wprowadzanie zasad rolnictwa regeneratywnego do jak największej liczby gospodarstw może być drogą do osiągnięcia europejskich celów klimatycznych, jednocześnie zapewniając większe bezpieczeństwo żywnościowe wzrastającej populacji ludzkiej i lepszą ochronę gruntów użytkowanych rolniczo przed degradacją.