fbpx
w

Masz więcej pytań?

Zainteresowały Cię informacje z tego artykułu? Zadzwoń napisz, z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

w

Zadzwoń/napisz

Czekamy na Ciebie

kontakt

Jakość żywności zaczyna się w glebie

aktualności | 0 komentarzy

Jakość żywności zaczyna się w glebie

Jakość jedzenia, które trafia na nasze stoły, zaczyna się w glebie. Coraz większe znaczenie w oczach konsumentów ma wartość odżywcza dostarczanej żywności oraz jej produkcja z poszanowaniem środowiska naturalnego. Pogodzenie wymogów stawianych współczesnemu rolnictwu – wydajna produkcja, wysoka jakość oraz ochrona naturalnych zasobów – wymaga zwrócenia uwagi na ekosystem gospodarstw rolnych. Szczególnie uwzględnić należy podstawowe narzędzie produkcji rolnej, czyli glebę.

Kompleksowy sposób zarządzania gospodarstwem, w którym decyzje agrotechniczne przyczyniają się do poprawy właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleb to rolnictwo regeneratywne. Holistyczne zarzadzanie regeneratywne pozwala na naturalną regenerację gleb, polegającą na przywracaniu żyzności, zwiększeniu ilości materii organicznej, a także poprawie zdolności do wydajnego plonowania roślin. W praktyce oznacza to stosowanie głównie nawozów organicznych, zwiększenie różnorodności uprawianych roślin (urozmaicony płodozmian oraz stosowanie poplonów), zminimalizowanie działań, które mogą zaszkodzić strukturze gleby, oraz utrzymanie różnorodności biologicznej na terenie gospodarstwa.
Pierwszym krokiem który należy podjąć w celu poprawy stanu gleby i zwiększenia jej potencjału (żyzności) jest odpowiednia diagnoza potrzeb. Podstawową metodą rozpoznania sytuacji jest przeprowadzanie kompleksowych analiz glebowych. Po uzyskaniu kluczowych informacji nt. stanu gleby, można właściwie zastosować nawożenie, środki ochrony i inne niezbędne zabiegi agrotechniczne. Niestety, od lat zauważa się, że wiele gospodarstw zużywa większe ilości nawozów mineralnych azotu (N), fosforu (P) i potasu (K) niż wynoszą określone naukowo potrzeby roślin. W planach nawozowych nie uwzględnia się bowiem zasobów znajdujących się w glebie, która jest podstawowym źródłem składników odżywczych roślin. Dlatego aby podjąć słuszną decyzję, zarówno pod względem ekonomicznym jak i środowiskowym, należy przeprowadzić badanie gleby. Nawet jeśli pominąć aspekty środowiskowe, dostępność poszczególnych składników czy też potencjalne szkody związane z przenawożeniem, sam aspekt ekonomiczny powoduje, że warto jest sprawdzić stan gleby przed aplikacją nawozów. Badania pozwalają na określenie poszczególnych nadmiarów lub niedoborów składników, zanim staną się one widoczne w roślinach. Ocenianie niedoborów poprzez obserwację roślin prowadzi nie tylko do strat w plonie, ale również do nieracjonalnego nawożenia.
Zdrowa gleba to podstawa wysokiej jakości produkcji rolnej. Dlatego rolnictwo regeneratywne – które ma na celu odtworzenie i utrzymanie potencjału plonotwórczego gleby –  to rozwiązanie wielu problemów współczesnego rolnika, jak również odpowiedź na globalne potrzeby, związane z postępującymi zmianami klimatycznymi i rosnącym zapotrzebowaniem na żywność dobrej jakości.